Diwrnod yn Nhalgarth a’r Mynyddoedd Du

Mae ochr ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn llawn eglwysi heddychlon a golygfeydd gwych o fryniau prydferth. O Dalgarth, mae’n hawdd cyrraedd mannau hardd, heddychlon fel Llyn Syfaddan neu Warchodfa Natur Pwll-y-Wrach.