12 lle sydd raid i chi eu gweld

Gallech dreulio oes ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog heb weld popeth sydd i'w weld yma.

Ond os ydych yma am gyfnod byr yn unig, mae rhai pethau y dylech yn bendant eu gweld cyn i chi adael.

I'ch helpu i ddewis, rydym wedi nodi rhai ffefrynnau - llefydd sy'n adrodd hanes ein treftadaeth ddiwydiannol wych a thirweddau o harddwch naturiol eithriadol, adfeilion rhamantus, ogofâu dirgel a’n awyr ogoneddus. A chyn mynd adref, beth am ymuno â ni mewn gŵyl neu ddwy sy’n denu pobl o bell ac agos.

Doedd hi ddim yn hawdd dewis dim ond 12 o uchafbwyntiau Bannau Brycheiniog. Os oes lle, atyniad neu ddigwyddiad y credwch y dylem fod wedi’i gynnwys, cysylltwch â ni!