Taith Agincourt Cymru

Mae Brwydr Agincourt, ar 25 Hydref 1415, yn un o'r digwyddiadau enwocaf yn hanes Prydain. Mae'r stori am fuddugoliaeth arwrol lluoedd Harri'r Pumed yn erbyn byddin fawr Ffrainc wedi'i hanfarwoli mewn straeon, dramâu a barddoniaeth sy'n gyfarwydd i bawb. Yr hyn y mae llai o bobl yn gwybod amdano yw'r rôl a chwaraewyd gan Gymru ym muddugoliaeth Harri. Teithiodd 500 o saethyddion a 23 o filwyr o Gymru i ymladd yn Ffrainc - llawer ohonynt o ardal Sir Frycheiniog a Sir Fynwy - ynghyd â mintai o saethyddion a chloddwyr o Fforest y Ddena.

Gan adeiladu ar lwyddiant dathliadau 600 mlwyddiant Brwydr Agincourt yn 2015, mae taith ddehongli newydd wedi'i datblygu i nodi cysylltiadau De Cymru ag Agincourt. Mae Taith Agincourt Cymru yn cysylltu wyth lleoliad yn yr ardal, gan adrodd straeon y bobl a'r lleoliadau a chwaraeodd rôl yn y frwydr enwog.

Mae Cronfa Goffa Agincourt 600 wedi bod yn gweithio gyda Coed Cadw i blannu coed mewn llawer o'r lleoliadau fel cofeb barhaol a fydd yn tyfu a datblygu wrth i'r blynyddoedd basio. Drwy dilyn y Daith, gall ymwelwyr ddysgu mwy am stori Agincourt wrth iddynt grwydro'r ardal.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.agincourt600wales.com