Anturiaethau ar y dŵr

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig dewis eang o chwaraeon padlo, o dawelwch camlesi a chronfeydd dŵr i gaiaco eithafol dros raeadrau syfrdanol. Byddwch yn barod i gynllunio eich antur eich hun!

Dewch i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a gallwch gael hwyl yn padlo caiac, canŵ, bwrdd padlo, rafft neu hyd yn oed gwneud a phadlo eich cwrwgl eich hun. Gyda dyfroedd wedi’u graddio o Radd 1 (hawdd) hyd at Radd 6 (anodd tu hwnt), yn sicr mae gennym rywbeth at ddant pawb.

Rhagor o wybodaeth

Mae gan Canŵ Cymru (www.canoewales.com) fanylion am bwyntiau mynediad i’ch helpu i benderfynu ble i fynd.

Mae gan Sefydliad Gwy a Wysg (www.wyeuskfoundation.org) wybodaeth am gael mynediad i Afon Gwy ac Afon Wysg, gan gynnwys gwe-gamerâu yn dangos lefelau dŵr presennol.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd (www.canalrivertrust.org.uk) wybodaeth am Gamlas Mynwy ac Aberhonddu.

Mae gan wefan Asiantaeth yr Amgylchedd (www.environment-agency.gov.uk) wybodaeth am lefelau dŵr presennol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Clybiau canŵio

A wnaethoch chi fwynhau eich profiad o badlo? A hoffech ei wneud yn fwy rheolaidd? Mae ymuno â chlwb yn gallu bod yn ffordd dda o ddysgu mwy a chwrdd â phobl tebyg i chi.

Mae clybiau lleol yn cynnwys Clwb Canŵio Aberhonddu (www.breconcanoeclub.org.uk) a Chlwb Canŵio Padlwyr y Clas-ar-wy (chwiliwch ar Facebook am Badlwyr y Clas-ar-wy).

Am glybiau eraill yn yr ardal, ewch i wefan Canŵ Cymru (www.canoewales.com). Byddwch yn barod, byddwch yn gyfrifol a chadwch yn ddiogel

I gael cyngor pwysig ar arfer dda a diogelwch gan gynnwys y weithdrefn Gwirio, Glanhau, Draenio, Sychu, ewch i’r adran  Byddwch yn barod a chadwch yn ddiogel.