Cestyll ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  • Carreg Cennen Castle
  • Crickhowell Castle © Philip Pankhurst
  • Llandovery Castle
  • Tretower Castle

Mae rhai o’r cestyll sydd ar ôl yng Nghymru ymhlith y gorau yn Ewrop ac mae ambell un ohonynt ym Mannau Brycheiniog.

Efallai mai’r castell mwyaf breuddwydiol a dramatig o’r cyfan yw adfeilion hindreuliedig Castell Cennen, sy’n sefyll yn uchel ar glogwyn calchfaen.

Gan fod ein Parc Cenedlaethol wedi’i leoli yn agos at y ffin rhwng Cymru a Lloegr, mae sawl brwydr diriogaethol wedi digwydd ar garreg ein drws. Mae adfeilion rhyfeddol fel y rheini yn Aberhonddu, Crughywel, Llanymddyfri a Thretŵr yn dystiolaeth o’r gorffennol cythryblus, ac mae plastai crand fel Castell Cyfarthfa, Tŷ Newton yn Ninefwr a Llys Tretŵr yn ein hatgoffa bod cestyll yn symbolau cadarn o bŵer a chyfoeth ers talwm.

Mae’r rhan fwyaf o’n hadfeilion mewn rhan o’r parc sydd ar agor i’r cyhoedd, ond mae Cadw a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am y cestyll a’r plastai mwy cyfan. Mae pob un ohonynt yn gyfle i gael diwrnod allan cyffrous ac ysbrydoledig.