Eglwysi, capeli a mynachlogydd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  • Llanthony Priory
  • St Martin's, Cwmyoy
  • Brecon Cathedral
  • St Issui, Patricio © Graham Horn

Quaint, serene, humble or grand, there are many historic places of worship to visit within our National Park.

Yn eu plith ceir eglwysi plwyf sy’n annwyl iawn gan lawer, ac adfeilion rhyfeddol Priordy Llanddewi Nant Hodni, safle treftadaeth syfrdanol.

Fe welwch chi gapeli gwledig anarferol yn ein pentrefi a’n cymydau, megis Eglwys Sant Martin, Cwm-iou, a’r tŵr sy’n pwyso i’r ochr, ac eglwys Llaniswy, Partrisio, ble gellir gweld croglen bren hynafol a gerfiwyd yn wirioneddol ragorol.

UCHAFBWYNTIAU