Cyflwyniad

Mae ein gwefan yn defnyddio ‘cwcis’, sef ffeiliau data bach a ddefnyddir fel dynodwyr unigryw. Fe’u hanfonir o weinyddion y wefan i’ch cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol ac maent yn cael eu storio ar eich dyfais. Yna gallant gael eu hanfon yn ôl at weinyddion ein gwefan gyda data wedi’u diweddaru wrth i chi bori ar ein gwefan.
Mae cwcis yn cael eu defnyddio i gofnodi gwybodaeth am eich dewisiadau wrth i chi bori ar ein gwefan, sy’n caniatáu i ni wella eich profiad drwy deilwra’r wefan yn unol â’r wybodaeth honno. Mae cwcis yn gallu cael eu defnyddio hefyd i’ch adnabod chi bob tro y byddwch yn ailymweld â’n gwefan.
Bydd "cwci sesiwn" yn dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn pori unwaith y byddwch wedi cau eich porwr gwe; mae gan ‘gwcis parhaus’ ar y llaw arall ddyddiad terfyn penodol a byddant yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur tan y dyddiad hwnnw neu tan y byddwch chi’n dileu eich cwcis gan ddefnyddio gosodiadau eich porwr.

Sut rydym ni’n defnyddio cwcis

Dyma restr o gwcis a ddefnyddir gan ein gwefan, a’r hyn y cânt eu defnyddio ar ei gyfer:

Cwcis Trydydd Parti

Mae ein gwefan yn defnyddio’r cyflenwyr a’r partneriaid trydydd parti canlynol ac mae’n bosibl y bydd y rhain hefyd yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol wrth i chi bori ar ein gwefan. Os hoffech wybod mwy am sut mae’r trydydd partïon hyn yn defnyddio cwcis i gasglu a storio eich data, defnyddiwch y dolenni cyswllt isod:

Noder, pan fyddwn yn mewnosod cynnwys o safleoedd trydydd parti fel Flickr a YouTube, mae’n bosibl y bydd gwefannau’r trydydd partïon hyn yn gosod cwcis ar eich dyfais. Nid yw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rheoli’r cwcis hyn a dylech wirio polisi preifatrwydd y wefan berthnasol i gael rhagor o wybodaeth.
Noder hefyd, os ydych chi’n defnyddio un o’r ‘botymau rhannu’ ar ein gwefan i rannu cynnwys gan ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, gallai’r rhwydweithiau cymdeithasol hyn osod cwci ar eich dyfais. Nid yw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rheoli’r cwcis hyn a dylech wirio polisi preifatrwydd y wefan berthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

Rhwystro Cwcis

Bydd y rhan fwyaf o borwyr gwe (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari etc.) yn caniatáu i chi rwystro cwcis rhag cael eu gosod ar eich dyfais drwy osodiadau eich porwr.  

Yn dibynnu ar eich porwr, gellir cael gwybodaeth bellach drwy’r dolenni cyswllt canlynol:

 • Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
 • Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Safari – http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
 • Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • • Efallai y bydd yn rhaid i ddefnyddwyr ffonau symudol gyfeirio at lawlyfr eu ffôn i gael manylion ynghylch sut i rwystro cwcis gan ddefnyddio porwr eu ffôn symudol.

Byddwch yn ymwybodol y gallai cyfyngu ar y defnydd o gwcis effeithio ar ymarferoldeb ein gwefan.

Dileu Cwcis

Bydd y rhan fwyaf o borwyr gwe (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari ac ati) yn caniatáu i chi ddileu cwcis penodol/ pob cwci sydd wedi’i osod ar eich dyfais ar hyn o bryd.  

Yn dibynnu ar eich porwr, gellir cael gwybodaeth bellach drwy’r dolenni cyswllt canlynol:

 • Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
 • Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Safari – http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
 • Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Yn yr un modd, efallai y bydd yn rhaid i ddefnyddwyr ffonau symudol gyfeirio at lawlyfr eu ffôn i gael manylion ynghylch sut i rwystro cwcis gan ddefnyddio porwr eu ffôn symudol.

Noder mai dim ond dileu’r cwcis sydd wedi’u gosod ar eich dyfais ar hyn o bryd y bydd hyn yn ei wneud; rhaid i chi hefyd newid gosodiadau eich porwr (uchod) os hoffech atal cwcis rhag cael eu gosod yn y dyfodol. Byddwch yn ymwybodol y gallai dileu cwcis sydd eisoes wedi’u storio ar eich dyfais effeithio ar ddefnyddioldeb ein gwefan.

Manylion Cyswllt a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n berchen ar y wefan hon ac yn ei gweithredu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein defnydd o gwcis a sut rydym yn casglu a storio eich data, yna cysylltwch â enquiries@breconbeacons.org.

I gael rhagor o wybodaeth am gwcis a sut maent yn gweithio, ewch i www.allaboutcookies.org.