Bwyta ac yfed

  • Try something new from our superb local producers Try something new from our superb local producers
  • Artisan salmon smoking in Crickhowell Pick up something delicious at a farmers' market
  • Tuck into a proper Welsh breakfast
  • Whisky tour at the Penderyn distillery Try a glass of Welsh whisky at Penderyn Distillery
  • Pedaller's Kitchen at Abergavenny Food Festival Enjoy a delicious day out at Abergavenny Food Festival

Ym Mannau Brycheiniog, mae bwyd a diod yn fater o bwys.

Mae’r holl gynhwysion yma, wedi’r cyfan. Awyr iach a bryniau agored. Dyffrynnoedd ffrwythlon. Digonedd o ddŵr glân.

O fwytai gourmet â’u gerddi bwthyn eu hunain i dafarndai clyd sy’n gweini cig oen Cymreig adeg cinio Sul, mae gennym ddigon o leoliadau bwyta rhagorol i’ch denu. Mae ein brecwastau Cymreig traddodiadol yn chwedl. Bydd ein caffis a’n hystafelloedd te yn ddigon i’ch hudo â’u danteithion.

Ac fe gewch chi gyfoeth o bethau da ar gyfer picnic neu anrheg yn ein delis, ein gwyliau bwyd a’n marchnadoedd ffermwyr.

Rydyn ni hyd yn oed yn distyllu ein whisgi ein hunain.

Eisiau bwyd eto?