SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Stargazing Night At The Brecon Beacons National Park Visitor Centre

  Fri 24th Mar 2017 - Fri 24th Mar 2017

  Dark Sky Wales with their mobile planetarium will take you on a virtual tour of the heavens, and hopefully the skies will be crisp and clear so Allan Trow and Martin Griffiths can also use the telescopes and binoculars to guide you around the heave...

 • 2. Safety on the Hills / Bronze NNAS Navigation course

  Sat 8th Apr 2017 - Sun 9th Apr 2017

  This 2 day course is ideal for beginners and for refreshing dormant skills; you’ll learn useful navigation and mountain safety techniques. This NNAS accredited course is run byManzoku,a local company based in the Brecon Beacons National Park....

 • 3. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 8th Apr 2017 - Sun 9th Apr 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 4. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 13th May 2017 - Sun 14th May 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 5. Safety on the Hills / Bronze NNAS Navigation course

  Sat 13th May 2017 - Sun 14th May 2017

  This 2 day course is ideal for beginners and for refreshing dormant skills; you’ll learn useful navigation and mountain safety techniques. This NNAS accredited course is run byManzoku,a local company based in the Brecon Beacons National Park....

 • 6. Ffair Ardd a Gerddi Agored Stad Glanusk

  Sun 21st May 2017 - Sun 21st May 2017

  Bydd croeso i ymwelwyr grwydro o gwmpas y gerddi, siarad â garddwr y Stad ac ymweld ag Eglwys breifat Penmyarth. Bydd y Ffair yn cynnwys arddangosfeydd o weithiau ar werth gan bobl sy'n byw a gweithio ar y Stad yn ogystal â chreff...

 • 7. Glanusk Estate Garden Fayre and Open Gardens

  Sun 21st May 2017 - Sun 21st May 2017

  Visitors will be welcome to wander through the gardens, speak to the Estate gardener and visit the private Penmyarth Church. The Fayre will feature exhibits of works for sale from people who live and work on the Estate as well as external artisan...

 • 8. Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

  Thu 25th May 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Yn dathlu 30 mlynedd o fodolaeth, mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae'r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a dig...

 • 9. Hay Festival of Literature and the Arts

  Thu 25th May 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Celebrating 30 years, Hay Festival has brought together writers from around the world to debate and share stories at its festival in the staggering beauty of the Welsh Borders. Hay celebrates great writing from poets and scientists, lyricists and c...

 • 10. Cotswold Tent Show

  Sat 27th May 2017 - Mon 29th May 2017

  Come and grab a bargain at the Cotswold Tent show. Lots of great deals available from knowledgeable and helpful staff. Arts and crafts from local suppliers. Fabulous walks and trials available to keep the whole family entertained. Free event. ...

 • 11. Sioe Bebyll Cotswold

  Sat 27th May 2017 - Mon 29th May 2017

  Dewch i gael bargen yn sioe Bebyll Cotswold. Bydd digon o fargeinion ar gael gan staff gwybodus sy'n barod i helpu. Crefftau gan gyflenwyr lleol. Teithiau cerdded gwych ar gael i'r teulu cyfan. Digwyddiad am ddim. Bydd tâl am b...

 • 12. Bicycle Beano Cycling Weekend

  Thu 1st Jun 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Bicycle Beano cycling holidays are a blend of delicious vegetarian cuisine, friendly groups, and brilliant cycling on the idyllic country lanes of Wales, the Welsh Borders and England. This year's 'Brecon Beacons Beano' is a 3-day gr...

 • 13. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 10th Jun 2017 - Sun 11th Jun 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...