Diwrnod teuluol i blannau cennin pedr a chluchau'r gog brodorol i lenwi'r parc gyda lliwiau'r gwanwyn. Digwyddiad am ddim. Rhaid bod plant yng nghwni oedolyn.

Gwisgwch hen ddillad, mae'n debygg y bydd yn fwdlyd. gwisgwch lan i gadw'n gynnes a sych. Diodydd poeth ar gael. Dewch a phecyn bwyd.