Mae Oriel Andrew Lamont yn Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu’n cynnal arddangosfa odidog o ffotograffau tirlun tan 29 Hydref.

 

Mae’r sioe’n cynnwys gwaith 10 ffotograffydd a ymatebodd i alwad agored am waith ffotograffiaeth tirlun fel rhan o ben blwydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 60 mlwydd oed. Mae’r gwaith yn cynnwys gwaith mewn ffrâm sydd ar werth, a gellir hefyd archebu’r delweddau fel printiau mewn meintiau gwahanol, neu’u prynu mewn ffrâm-osod syml.

Ceir calendr lleol o’r enw Ddoe a Heddiw ar werth yn yr oriel yn ogystal.

Y ffotograffwyr sy’n arddangos eu gwaith yw:

Michael Field

Adam Tatton-Reid

Velvet Cole

Jon Roberts

Ade Ward

Lucy Gold

Sean Crawford

Nigel Mansfield

Dan Santillo

Thomas Roberts

 

Mae’r oriel ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 10am – 4.30pm