Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog dreftadaeth borthmona gyfoethog, am ei fod yn cynnwys un o brif lwybrau’r porthmyn o’r gorllewin tua’r dwyrain ar draws y wlad. Bydd Mark Davis yn archwilio hanes, diwylliant ac arferion y porthmyn a’r llwybrau a ddilynwyd ganddynt drwy Fannau Brycheiniog wrth fynd ag anifeiliaid o Gymru i farchnadoedd Lloegr.

Gweithiodd Mark fel ymchwilydd a darlithydd mewn ymarfer corff a gwyddorau iechyd ym Mhrifysgol Bryste, ac mae’n un o Lysgenhadon y Parc Cenedlaethol.