Dates:
12/10/2019 09:45 - 13/10/2019 16:30

Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen gloywi’u sgiliau. Yn ystod y deuddydd bydd y cwrs yn ymdrin â sawl agwedd ar gadw’n ddiogel, a chyfunir ambell sesiwn yn y dosbarth â digonedd o hyfforddiant ymarferol allan ar y bryniau lleol. 

Ar y diwrnod cyntaf byddwn ni’n edrych ar yr offer a ddefnyddiwn, beth i chwilio amdano wrth brynu offer newydd a sut i ofalu amdano; sut i ddehongli rhagolygon y tywydd a’r penderfyniadau y mae angen i ni eu gwneud wrth gynllunio diwrnod ar y bryniau; deall mapiau a ddefnyddir yn gyffredin, maint, symbolau a siâp y bryniau rydym ni’n cerdded arnynt; sgiliau ymarferol o ran cynllunio llwybr a chanfod ffordd sylfaenol.

Ar yr ail ddiwrnod byddwn ni’n mynd allan i gerdded am y dydd. Byddwn ni’n ychwanegu at eich sgiliau ac yn edrych ar strategaethau canfod ffordd syml gan gynnwys defnyddio cwmpawd, gyda digonedd o gyfleoedd ymarferol ar hyd y daith. Bwriad y cwrs ar ddiwedd y ddau ddiwrnod yw rhoi hyder i chi gynllunio eich teithiau eich hun, anelu am y bryniau lleol ac, yn fwyaf pwysig, ddychwelyd yn ddiogel.

Achredir y cwrs gan yr NNAS ac mae’n arwain at ennill Gwobr Lywio Efydd. Fe’i cynhelir gan Manzoku Climbing & Mountaineering, cwmni lleol â thros 25 mlynedd o brofiad o helpu pobl i fwynhau bryniau a mynyddoedd Prydain yn ddiogel.

£115.00 y pen. Mae angen i o leiaf ddau berson fod ar y cwrs er mwyn ei gynnal. Cadarnheir hyn wythnos cyn y cwrs.