Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Gweithgareddau Teulu Geofest blynyddol ym Mharc Gwledig Craig-y-nos. Bydd llawer o weithgareddau ar gyfer pob oed, gan gynnwys y wifren wib boblogaidd, canŵio ar y llyn, cyfeiriadu o gwmpas y parc a cherfio cerrig. Hefyd cewch wylio bywyd gwyllt, gemau ar y lawnt, crefftau traddodiadol a llawer mwy. Gallwch hefyd ddysgu am Geoparc Fforest Fawr, beth yw Geoparc a pham ei fod yn golygu tipyn mwy na dim ond cerrig!

Dewch â phicnic neu ymwelwch ag ystafelloedd te'r Changing Seasons.

Mae mynediad am ddim i bawb, mae’n costio £5 i barcio fesul car, a £10 fesul bws mini.