Dates:
16/06/2018 09:00 - 17/06/2018 23:00

Awydd her beicio beicio gwych ?? Mae'r cysyniad o "everesting" yn syml. Dewiswch fryn a theithio i fyny ac i lawr trwy'r un llwybr nes eich bod wedi clocio 8,848 metr i fyny, sef uchder mynydd talaf y byd, Mt. Everest. Nid yw syml yn golygu hawdd. Ar gyfer ein llwybr dewisol, o Gelli Gandryll i Gospel, bydd angen i chi ailadrodd y dringo 16 gwaith. Mae'n gymaint o her seicolegol gan ei fod yn ymdrech gorfforol. Sut fyddwch chi'n ysgogi eich hun i ddal y geiau a throi'r pedalau i gyrraedd eich nod? Bydd Gwersyll Sylfaenol Drover Cycles ar waith trwy gynnig cymorth bwyd, diod a mecanyddol yn ogystal ag expo beic, gweithgareddau sy'n addas i'r teulu a barbeciw agored i bawb. Croeso i wylwyr a chefnogwyr! Mae'r digwyddiad hwn yn codi arian ar gyfer Sefydliad Ceisiadau Himalaya. Cofnodion tîm ar gael.

 

Manylion llawn yn http://www.drovercycles.co.uk/events/everesting-gospel-pass/