Mae Sioe CFfI Llanigon nawr yn ei 59fed flwyddyn. Fe'i sefydlwyd gan grŵp lleol o Ffermwyr Ifanc ac mae'r sioe wedi parhau i fod yn ddigwyddiad blynyddol i'r teulu cyfan ei fwynhau ers hynny. Roedd Sioe CFfI Llanigon cyntaf yn cynnwys lloches a adeiladwyd o bolion a thharbin. Ers hynny mae'r Ffermwyr Ifanc wedi buddsoddi mewn babell sioe wrth i'r sioe barhau i dyfu. Er bod y sioe wedi symud o gwmpas yr ardal leol a chafodd ei ganslo am un flwyddyn yn ystod y traed a'r genau, mae'n parhau i sefyll y prawf amser sy'n datblygu i ddiwallu buddiannau ffermwyr a thrigolion lleol o bob oed. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r sioe eleni ac rydym yn gobeithio y gallwn ni gyd gydweithio a pharhau i sicrhau llwyddiant.

 
ATODIADAU YN CYNNWYS:
Gwisgoedd
Sied Cyflymder
Sioe Gŵn
Chwaraeon Plant
Dangos Neidio
Dosbarthiadau Defaid
Tynn Rhyfel
Dangos Neidio
Gymkhana
Dosbarthiadau Ceffylau
Dosbarthiadau Defaid
Sioe Gŵn
Her Fferm
Arddangosfa Peiriannau Vintage
Cystadleuaeth Daflu Bale