Mae'r ŵyl, yn ei 21fed flwyddyn, yn addo detholiad gwych o fwyd a diod leol - rhai o'r gorau i'w gweld ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
 
AM DDIM i fynychu; Gall cefnogwyr yr ŵyl edrych ymlaen at samplu amrywiaeth o gynnyrch o fara i fwrw a chaws i gacennau Cymreig gyda'r rhan fwyaf o eitemau'n teithio milltiroedd llai na'r ymwelwyr eu hunain. Bydd uchafbwyntiau Bwyda yn cynnwys arddangosiadau coginio gan gogyddion sydd wedi ennill gwobrau.