Dydd Gwener 16 Awst

Mae noson yn cerdded i fyny Pen y Fan, tra bod yr haul yn gosod a'r lleuad yn codi.

Mae cerddwyr yn gadael o Bont ar Daf rhwng 7pm a 8pm. Ffioedd mynediad £ 15 yr oedolyn, a £ 5 i blant.

Bydd ffioedd mynediad yn cael eu rhannu rhwng Gofal Hosbis Dewi Sant ac Achub Mynydd Aberhonddu.

Manylion llawn ac i gofrestru  - https://stdavidshospicecare.org/event-details/moonlight-walk-ii/

 

Cofrestru ar-lein