Dates:
21/09/2019 09:00 - 22/09/2019 17:00

Mae Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri yn dathlu porthmona, ffermio defaid a’r diwydiant gwlân. Drwy gydol y penwythnos, bydd tref Llanymddyfri yn dathlu ei gwreiddiau yn y diwydiant ffermio a’i chysylltiad â hen lwybrau’r porthmyn. Ymysg uchafbwyntiau’r penwythnos y mae’r ras ddefaid ffantastig, treialon cŵn defaid ac arddangosiadau cneifio ynghyd â gweithgareddau hwyliog eraill yn ymwneud â defaid. Bydd yna hefyd Theatr Fwyd a fydd yn dathlu cynnyrch lleol gydag arddangosiadau gan gogyddion gwadd, gan gynnwys yr enillydd Michelin Star James Sommerin. Bydd stondinau bwyd blasus a stondinau crefft i’w gweld ar draws y dref gydol y penwythnos, gydag adloniant stryd a cherddoriaeth i’w mwynhau.

Ewch i’r wefan am amserlen yr ŵyl i weld rhestr lawn o bethau hwyliog i’w gwneud a’u gweld neu e-bostiwch info@llandoverysheepfestival.co.uk