Dates:
01/06/2017 16:00 - 04/06/2017 17:00

Mae’r gwyliau seiclo sy’n cael eu trefnu gan Bicycle Beano yn gyfuniad gwych o fwydydd llysieuol, grwpiau cyfeillgar, a phrofiadau seiclo ardderchog ar lonydd gwledig delfrydol Cymru, y Gororau a Lloegr.

Mae’r gwyliau sydd wedi’i drefnu gan y cwmni ym Mannau Brycheiniog eleni yn benwythnos grŵp seiclo 3 diwrnod a chewch ystafell gyfforddus i aros yn Retreat House, Llangasty, sy’n edrych allan dros Lyn Syfaddan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ystafelloedd sengl ac ystafelloedd i ddau ar gael.

Bob dydd byddwn yn mynd ar daith gylchol i fwynhau rhai o olygfeydd godidog y Parc Cenedlaethol, gan ddilyn lonydd tawel a llwybrau’r gamlas; cewch ddarganfod golygfeydd cudd a chymryd hoe mewn caffis a thafarndai lleol i gael cinio a choffi (a chacen o bosibl!). Does dim pwysau i gadw i fyny gydag “arweinydd”, ond rydym yn seiclo gyda chi, felly hefyd ein mecanig. Cewch gyfarwyddiadau cynhwysfawr ar gyfer y llwybrau ynghyd â dewis o wyriadau a llwybrau byr, felly gallwch ddewis eich pellter eich hun a mynd yn eich pwysau; mae’r penwythnos hwn felly’n addas i seiclwyr o bob gallu.

Rydym yn cefnogi busnesau lleol ac yn ceisio gwneud ein gwyliau mor wyrdd â phosibl drwy ddefnyddio cyn lleied â phosibl ar gerbydau.