Dates:
24/02/2018 09:00 - 04/03/2018 23:45

Unwaith eto, mae’n amser ichi estyn eich esgidiau a’ch offer cerdded ac anelu am y bryniau gyda Gŵyl Gerdded Crucywel. Mae’r ŵyl hon, yn ddigwyddiad sydd wedi hen sefydlu ar y calendr lleol. Mae’n denu cerddwyr o bob cwr o’r wlad, yn ogystal â’r trigolion lleol sy’n awyddus i fwynhau’r golygfeydd gwych o’m cwmpas.

Eleni mae’r ŵyl yn dechrau ar Chwefror y 24ain ac yn rhedeg tan Fawrth y 4ed. Bob dydd cewch ddewis o blith llu o deithiau cerdded, yn amrywio o un esgid (hawdd) i bedair esgid (hyd at 20 milltir ar draws y mynyddoedd ac yn para drwy’r dydd). 

I rai nad ydynt eisiau cerdded, ac i gerddwyr sydd eisiau rhywbeth i’w wneud gyda’r nos, ceir rhaglen helaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys sgyrsiau a chyngherddau yn ogystal â chyfleoedd i wella eich sgiliau awyr agored a llawer mwy. 

Mae tocynnau ar gyfer pob digwyddiad hefyd ar gael drwy’r wefan ac, unwaith eto, mae’n hanfodol archebu lle. Gallwch gael rhaglenni wedi’u hargraffu yng Nghanolfan Adnoddau a Gwybodaeth Crucywel a hefyd mewn lleoliadau dethol yn y Fenni, Crucywel ac Aberhonddu.