Dates:
21/09/2019 09:00 - 22/09/2019 18:00

Dewch i brofi un o brif wyliau bwyd y wlad eleni. Mae'r digwyddiad wedi cael ei alw ‘The Glastonbury of Food Festivals’ (Observer) ac mae'n enwog am ei awyrgylch wych a'i groeso Cymreig. Mae'r marchnadoedd eang yn y strydoedd a'r lonydd yn cynnig amrywiaeth enfawr o gynnyrch - o blanhigion pupur i grempogau Cymreig - ac yn arddangos cynhyrchwyr gorau Cymru, y Gororau, a thu hwnt. Cewch fwynhau eithriadau synhwyraidd a gwrthgyferbyniadau cynnil - tsili ffrwydrol, cwrw oer. Mae'n wledd i'r synhwyrau. Yn ychwanegol i'r prif farchnadoedd mae Dosbarthiadau Meistr, Sesiynau Blasu gyda Thiwtoriaid a Sgyrsiau (bydd angen tocyn i bob digwyddiad) yn arddangos rhai o bobl fwyaf medrus, angerddol a gwybodus y wlad ochr yn ochr â thalent leol a rhanbarthol. Am yr holl gynhwysion ewch i:  www.abergavennyfoodfestival.com.