Digwyddiad llywio pwysig sy'n cael ei gynnal ym Marc Cenedlaethol prydferth Bannau Brycheiniog yw Her WAAT 4. Mae timau o bob cwr o'r DU yn cymryd rhan bob blwyddyn

Mae'n prysur ennill ei blwy ac yn rhan o galendr cerdded digwyddiadau o'r fath. Yn 2015 roedd dros 500 cystadleuydd yn cystadlu yn y Sialensau 30km a 40km a oedd yn cynnwys copa uchaf De Cymru - Pen-y-fan.