Mae Sioe Mynwy, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, wastad wedi’i chynnal ar y dydd Iau olaf ym mis Awst.  2016 oedd y flwyddyn olaf iddi gael ei chynnal ar ddydd Iau.

Bob blwyddyn mae dros 20,000 o ymwelwyr yn mwynhau blas ar ffermio a chefn gwlad ar y cae sioe hyfryd hwn ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

Parêd rhagorol y da byw a’r ceffylau Prydeinig buddugol yw uchafbwynt diwrnod llawn cyffro ac adloniant y prif gylch, bwyd, ffermio ac ystod eang o ddiddordebau gwledig. Boed chi’n ymwelydd rheolaidd, neu dro cyntaf, byddwch yn siŵr o groeso cynnes.