Dates:
22/07/2019 08:00 - 25/07/2019 19:00

Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledig ac yn pontio'r bwlch rhwng gwlad a thref yn llwyddiannus. Mae'n darparu rhywbeth i ddiddori pawb trwy'i hamrywiaeth galeidosgopaidd o weithgareddau sy'n cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, Pentref Chwaraeon a rhaglen 12 awr o adloniant cyffrous sy'n para trwy gydol pob un o bedwar diwrnod y Sioe.