Dates:
26/11/2018 08:00 - 27/11/2018 19:30

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990, mae’r Ffair Aeaf wedi hen ymsefydlu bellach fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaengar o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y cystadlaethau, sy’n rhedeg trwy gydol yr achlysur deuddydd.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu bydd goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a gall siopwyr Nadolig chwilota’r cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd ac awyrgylch y Gwyliau.