Dates:
09/08/2019 11:00 - 11/08/2019 23:00

Mae llu o berfformiadau gwych i’w cael yn Aberhonddu eleni – gyda rhestr enwau
gynhwysfawr cewch weld rhai o enwau mwyaf y byd jas yn ogystal â thwr o newydd-ddyfodiaid. Eleni cewch wrando ar arwyr jas cenedlaethol a lleol a hefyd ychydig o ddoniau rhyngwladol sydd naill ai’n ymweld neu’n byw yma! Cliciwch yma i weld rhestr lawn o’r perfformwyr a mwy o wybodaeth.