SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Gŵyl HowTheLightGetsIn

  Fri 24th May 2019 - Mon 27th May 2019

  Ar lannau afon Gwy Wyn, fe welwch yr ŵyl lle mae prif feddylwyr y byd yn dod ynghyd i drafod y syniadau mwyaf blaenllaw o'n hamser. Mae HowTheLightGetsIn, yr athroniaeth a'r wyl gerddoriaeth fwyaf yn y byd, yn dychwelyd i benwythnos Gŵyl ...

 • 2. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 25th May 2019 - Sat 25th May 2019

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 3. TEITHIAU CERDDED ADAR DAN ARWEINIAD

  Wed 29th May 2019 - Wed 29th May 2019

  Amser 9.30-16.30 | Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bydd y diwrnod yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr lle byddwn ni'n cael paned bach yn y caffi ac yn sgwrsio am y diwrnod. O'r fan yma, byddwn yn mynd allan, er mwyn cael cyfle i nodi ...

 • 4. Diwrnod Gweithgareddau Teulu Geofest

  Wed 29th May 2019 - Wed 29th May 2019

  Mae Diwrnod Gweithgareddau Geofest yn ôl am flwyddyn arall! Fe’i cynhelir ym Mharc Gwledig Craig-y-nos ar ddydd Mercher 29 Mai, 10am-4pm, ac mae’r digwyddiad yn cynnig llawer o weithgareddau AM DDIM i’r teulu cyfan gan gynnw...

 • 5. Taith Gerdded Gŵyl y Geoparc: Craig Cerrig-gleisiad

  Thu 30th May 2019 - Thu 30th May 2019

  Dydd Iau 30 Mai 2019 11yb - 4yp Ymunwch â’r botanegydd Charles Hipkin, y swolegydd Michael Isaac a swyddog y Geoparc, Alan Bowring ar daith o amgylch y warchodfa natur genedlaethol yng Nghraig Cerrig-gleisiad ger pen Glyn Tar...

 • 6. Taith Gerdded Gŵyl y Geoparc: Crwydro Nant Crew gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

  Wed 5th Jun 2019 - Wed 5th Jun 2019

  Dydd Mercher 5 Mehefin Taith gerdded gyda choedwigwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Huw Barrell i fyny Nant Crew, gan basio heibio i sawl rhaeadr brydferth, i Flaen Crew a Chraig Gwaun Taf cyn dilyn Craig y Byllfa a Chefn Crew yn ôl i law...

 • 7. Taith Gerdded Gŵyl y Geoparc: Cribarth: chwareli a chreigiau, plygiadau a holltau

  Thu 6th Jun 2019 - Thu 6th Jun 2019

  Dydd Iau 6 Mehefin Ymunwch â’r swyddog Geoparc, Alan Bowring ar daith o gwmpas Cribarth, y crib calchfaen sy’n edrych dros Barc Gwledig Craig-y-nos. Cawn grwydro milltiroedd o dramffyrdd, hen chwareli ac odynau calch, gan weld y...