SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Volksfest

  Fri 18th Aug 2017 - Sun 20th Aug 2017

  Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 18 ac mae gennym lu o bethau wedi’u trefnu i ddathlu! Dydd Gwener-y giatiau yn agor ar gyfer gwersyllwyr am 9.00am! Masnachwyr, arlwyo at ddant pawb, bar, cerddoriaeth fyw. Dydd Sadwrn - Volksfest Knockou...

 • 2. Rasys Beics Drover Cycles Powys Devil Sportive

  Sun 20th Aug 2017 - Sun 20th Aug 2017

  83, 114 neu 203 km Dechrau / Gorffen yn y Gelli (HR35EH) – maes parcio Drover Cycles Ffi gystadlu £27 (ar y diwrnod £35). Os am gofrestru ar-lein rhaid ichi wneud hynny erbyn dydd Sadwrn 19eg Awst am 11....

 • 3. Gweithdy Cymryd Rhan gyda Ffelt

  Wed 23rd Aug 2017 - Wed 23rd Aug 2017

  Cewch wneud eich ffelt eich hun cyn creu ac addurno eich llun ffelt eich hun. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.

 • 4. King Cetshwayo: The Musical yn Theatr Brycheiniog

  Wed 23rd Aug 2017 - Fri 25th Aug 2017

  King Cetshwayo: The Musical, sy’n olrhain bywyd yr arweinydd Zulu arwrol hwn, yw’r Perfformiad Cyntaf yn y DU ac mae’n cyfuno theatr, ffilm a symudiadau dawns traddodiadol Zulu a Shembe. Mae’r cynhyrchiad bywiog a lliwgar hw...

 • 5. Gŵyl Mynydd Du Talgarth

  Sat 26th Aug 2017 - Sun 27th Aug 2017

  Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, stondinau, castell gwynt, cymdeithas hanesyddol, Sioe gŵn, cneifio a mwy.

 • 6. Ffair Haf

  Sat 26th Aug 2017 - Mon 28th Aug 2017

  Os ydych chi’n hoff o fwyd, diod, cerddoriaeth, neu’r celfyddydau, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus ger Aberhonddu yw’r unig le i fod ar benwythnos gŵyl y banc mis Awst, pan fydd Ffair Haf flynyddol Parc Cenedlaet...

 • 7. Storïau’r Tŵr/Tall Tales From The Tower- yn Llys Tretwr

  Sun 27th Aug 2017 - Mon 28th Aug 2017

  DYDD SUL 27 ain AWST 11.00am - HWYR DYDD LLUN 28 ain AWST 11.00am-6.00pm Tocynnau Penwythnos: Oedolion £22.50 / Plant £11.25 / Plant dan 5 am ddim Tocynnau Dydd (Sul neu Llun): Oedolion £15 / Plant £7.50 / Plant ...