SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri

  Sat 21st Sep 2019 - Sun 22nd Sep 2019

  Mae Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri yn dathlu porthmona, ffermio defaid a’r diwydiant gwlân. Drwy gydol y penwythnos, bydd tref Llanymddyfri yn dathlu ei gwreiddiau yn y diwydiant ffermio a’i chysylltiad â hen lwybrau’r por...

 • 2. Gŵyl Fwyd Y Fenni

  Sat 21st Sep 2019 - Sun 22nd Sep 2019

  Dewch i brofi un o brif wyliau bwyd y wlad eleni. Mae'r digwyddiad wedi cael ei alw ‘The Glastonbury of Food Festivals’ (Observer) ac mae'n enwog am ei awyrgylch wych a'i groeso Cymreig. Mae'r marchnadoedd eang yn y stry...

 • 3. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 28th Sep 2019 - Sat 28th Sep 2019

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 4. Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog

  Sat 5th Oct 2019 - Sat 5th Oct 2019

  Mae'r ŵyl, yn ei 21fed flwyddyn, yn addo detholiad gwych o fwyd a diod leol - rhai o'r gorau i'w gweld ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. AM DDIM i fynychu; Gall cefnogwyr yr ŵyl edrych ymlaen at samplu amrywiaeth o gynnyr...

 • 5. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 12th Oct 2019 - Sun 13th Oct 2019

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...