SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Digwyddiad ‘Syllu ar y Sêr’ Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Fri 24th Mar 2017 - Fri 24th Mar 2017

  Bydd Awyr Dywyll Cymru gyda’i blanetariwm symudol yn mynd â chi ar daith rithwir o’r wybren, a gobeithio bydd yr awyr yn glir fel y gall Allan Trow a Martin Griffiths ddefnyddio’r telesgopau ac ysbienddrychau i’ch arwa...

 • 2. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 8th Apr 2017 - Sun 9th Apr 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 3. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 13th May 2017 - Sun 14th May 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 4. Ffair Ardd a Gerddi Agored Stad Glanusk

  Sun 21st May 2017 - Sun 21st May 2017

  Bydd croeso i ymwelwyr grwydro o gwmpas y gerddi, siarad â garddwr y Stad ac ymweld ag Eglwys breifat Penmyarth. Bydd y Ffair yn cynnwys arddangosfeydd o weithiau ar werth gan bobl sy'n byw a gweithio ar y Stad yn ogystal â chreff...

 • 5. Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

  Thu 25th May 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Yn dathlu 30 mlynedd o fodolaeth, mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae'r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a dig...

 • 6. Penwythnos seiclo Bicycle Beano

  Thu 1st Jun 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Mae’r gwyliau seiclo sy’n cael eu trefnu gan Bicycle Beano yn gyfuniad gwych o fwydydd llysieuol, grwpiau cyfeillgar, a phrofiadau seiclo ardderchog ar lonydd gwledig delfrydol Cymru, y Gororau a Lloegr. Mae’r gwyliau sydd wedi&...

 • 7. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 10th Jun 2017 - Sun 11th Jun 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...