Sut i ail-greu’r chwedl hon

Mae cartref Adelina Patti yng Nghymru, Craig-y-Nos, mewn perchnogaeth breifat ac yn cael ei redeg fel gwesty a lleoliad priodasau. Mae ei theatr hi yn dal i fodoli, ac er nad oes teithiau ffurfiol o amgylch y tŷ mae modd trefnu taith anffurfiol trwy gysylltu â’r rhif 01639 730725 cyn ymweld, er mwyn sicrhau bod aelod o’r staff ar gael i agor y theatr.
www.craigynoscastle.com

Erbyn hyn mae gerddi Adelina Patti yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Parc Gwledig Craig-y-Nos yn agored i’r cyhoedd trwy gydol y flwyddyn. Gallwch grwydro hyd 40 acer o erddi, gyda chaffi a chyfleusterau a nifer o siopau gan grefftwyr ac artistiaid lleol mae’n lleoliad gwych am ddiwrnod gyda’r teulu. Codir ffi am barcio ac mae croeso i gŵn ond iddynt gael eu cadw ar dennyn.
www.breconbeacons.org/craig-y-noscountry-park