Sut i ail-greu’r chwedl

Cerdded at Graig Dinas.
 

Gall y daith gerdded yma fod ychydig yn heriol ond mae’n cynnig golygfeydd godidog. Mae’n cychwyn o bentref PENDERYN, ar yr A4059 rhwng Hirwaun ac Aberhonddu.

PELLTER: Llwybr Cyffredin = 10km yno ac yn ôl. Llwybr y Rhaeadr = 11km.

NEWID UCHDER: Llwybr Arferol = 350 metr. Llwybr y Rhaeadr = 400 metr.

MAN CYCHWYN: SN944090 ar fapiau OS (Explorer OL12 neu Landranger 160)

Bydd y daith ar lwybrau cerdded da ynghyd â rhai mwdlyd, ac yn cynnwys rhai elltydd sylweddol. Gall ambell i ran dyfu
ychydig yn wyllt yn ystod yr haf. Gadewch 3½ awr (arferol) neu 4 awr (rhaeadr) i gwblhau’r daith.
Dylid gadael ceir ar ochr y lôn sy’n arwain o’r brif ffordd (A4059) ar ochr ogleddol Penderyn. Os ydych yn teithio o’r Gogledd trwy Aberhonddu, hwn fydd y troad cyntaf i’r dde ar ôl mynd heibio i arwydd Penderyn; os ydych yn teithio o’r De trwy Hirwaun yna bydd y troad ar y chwith yn fuan ar ôl yr arwyddion 40mya sydd ym mhen pellaf y pentref, oddeutu 250m
heibio i dafarn y Lamb Inn ac ar y chwith. Fel arfer mae digonedd o le i barcio cyn cyrraedd yr arwydd 30mya.