Gwybodaeth Bwysig

Os ydych yma i fynd am dro neu am daith gerdded hir, gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth angenrheidiol cyn cychwyn.

Rydym ni eisiau i chi gael amser diogel a hapus yma ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dilynwch y cyngor syml a’r arweiniad ar y tudalennau yma os am brofiad cerdded cofiadwy a didrafferth.