EWCH I GERDDED DRWY DDEFNYDDIO’R BWS

Anghofiwch am y car a dewch i grwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda bws! Nid yn unig mae’n opsiwn ecogyfeillgar, ond hefyd yn ffordd wych i gyfarfod trigolion lleol a cherddwyr eraill

Am wybodaeth fanwl am sut i deithio o amgylch y Parc Cenedlaethol gyda bws, cliciwch yma.