Y 10 prif beth i’w gwneud yn Geoparc Fforest Fawr

Dewch i fwynhau’r awyr agored yn ystod gwyliau hanner tymor a chrwydro Geoparc Fforest Fawr. Mae’n gorchuddio hanner gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae digon i’w ddarganfod yma. Mae mynyddoedd, cestyll, llynnoedd a mannau agored yn ogystal â llond gwlad o atyniadau ar gyfer ymwelwyr. Dyma rai syniadau am bethau i gadw pawb yn hapus yn ystod y gwyliau waeth beth fo’r tywydd.
 

Diwrnod Gweithgareddau Geofest i’r Teulu


 
Dewch i gael hwyl yn y Diwrnod Gweithgareddau Geofest i’r Teulu blynyddol ym Mharc Gwledig Craig-y-nos ddydd Mercher 30 Mai, 10am-4pm. Bydd y wifren wib boblogaidd yn ôl, bydd canŵio ar y llyn, cyfeiriannu o gwmpas y parc a cherfio cerrig. Bydd cyfle hefyd i gael golwg ar fywyd gwyllt, bydd gemau ar y lawnt, crefftau traddodiadol a llawer mwy. Nid dim ond creigiau sydd mewn geoparc! Mae mynediad am ddim i bawb, ac mae parcio’n costio £5 y car.
 

Ewch o Dan Ddaear


 
Dewch i ddarganfod ogofeydd Dan-yr-Ogof a cherdded tu ôl i raeadr tanddaearol. Mae digon i bawb ei wneud ac mae parc deinosoriaid sy’n llawn modelau maint go iawn, Canolfan Ceffylau Gwedd ac ardaloedd chwarae. Mae ar agor bob dydd am 10.00am ac mae’r mynediad olaf am 3.00pm.
 

Ewch ar Daith Gerdded Clychau’r Gog


 
Mae ychydig o amser ar ôl i weld yr arddangosfeydd olaf o glychau’r gog. Edrychwch ar ein hargymhellion o’r lleoedd gorau i’w gweld nhw.
www.breconbeacons.org/bluebells?lan=cy
 

Ewch ar daith gerdded moch


 
Ewch ar antur fach gyda moch kune kune wrth i chi gerdded gyda nhw ar hyd dyffryn hardd yn Geoparc Fforest Fawr, a chewch fwyta fel moch mewn picnic wedyn. Mae Good Day Out ger Crai hefyd yn cynnig Cerdded Defaid a Cherdded Mulod Bach am y tro cyntaf eleni!
 

Ymunwch â’r Hetiwr Hurt

Bydd Alys yng Ngwlad yr Hud yn Theatr Brycheiniog dros hanner tymor. Ddydd Sadwrn 26 Mai dewch i De Barti’r Hetiwr Hurt, neu i weithdy crefftau ar 28 a 29 Mai. Mae’r sioe ei hun; ‘Alice in Wonderland’, yn wledd o gerddoriaeth a dawnsio i’r teulu cyfan, gyda sioeau ar 2 a 3 Mehefin.
 

Lawr ar y fferm


 
Waeth beth fo’r tywydd, dewch i gael antur tu fewn a thu allan yn Fferm Antur Cantref ger Aberhonddu. Mae sioeau byw bob hanner awr, teithiau ar dractor a threlar, sgubor anifeiliaid anwes, cyfle i fwydo ŵyn bach â photel, a chyfle i farchogaeth merlod bob dydd yn ystod y gwyliau.
 

Pawb ar y trên!

Dewch i deithio ar hyd ffin y Geoparc ar drên stêm Rheilffordd Fynydd Brycheiniog. Mae’r daith yn mynd â chi o Ferthyr, ar hyd Cronfa Ddŵr Taf Fechan ac allan i Dorpantau. Mae digon o amser i fwynhau’r golygfeydd, mynd i’r ystafell de a thynnu llun gyda’r hen drên.
 
Am ragor o syniadau am bethau i’w gwneud ewch i http://breconbeaconstourism.co.uk/fforest-fawr-geopark