Cynhyrchwyr lleol unigryw a bwydydd arbenigol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  • Visit Talgarth's restored 18th century flour mill
  • Tour Penderyn Distillery, home of fine Welsh whisky
  • Try gourmet smoked salmon from the Black Mountains

Mae gan Fannau Brycheiniog dreftadaeth amaethyddol ragorol.

Pan fyddwch chi yma, dewch i gwrdd â rhai o’r bobl sy’n gweithio ar y tir ac yn gwneud bwyd a diod blasus o’r cynhwysion a gynhyrchir yma?

Un o’r ffyrdd gorau o wneud hynny yw blasu’r cynnyrch yn ein bwytai, ein tafarndai a’n caffis, neu gasglu deunydd picnic mewn marchnad, siop fferm, becws a deli.

Rhai o’n bwydydd arbenigol lleol, megis whisgi Penderyn a chaws Pwll Mawr yn unigryw i’r ardal hon.