Cynllunio eich ymweliad â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gorwedd ar y ffin rhwng Canolbarth Cymru a De Cymru, ychydig i’r gorllewin o Swydd Henffordd. Mae’n cynnwys rhannau o Bowys, Sir Gaerfyrddin, Sir Fynwy, Rhondda a Merthyr Tudful. Gyda chysylltiadau gwych o Lundain, Caerdydd, Birmingham a Manceinion, mae’n haws cyrraedd y rhan hon o Gymru nag y byddech yn ei feddwl.

Ar ôl cyrraedd, cewch weld bod digonedd o ffyrdd i fynd o gwmpas, o fysiau a threnau i lwybrau beicio a llwybrau cerdded. Mae yma gynllun llogi car trydan eco-gyfeillgar hefyd.

Gallwch aros yn y parc ei hun. Mae gennym amrywiaeth eang o lety. Os am wersylla mewn yurt, aros mewn Gwely a Brecwast cysurus, manteisio ar gyfleusterau gwesty spa neu ymlacio mewn bwthyn dymunol – bydd croeso cynnes yn aros amdanoch.

Unrhyw gwestiynau? Gofynnwch i’r staff cyfeillgar yn ein canolfannau croeso – byddant yn barod iawn i’ch helpu.