Pobloedd cynhanesyddol, eu bywyd a’u gwaddol

Mae miloedd o flynyddoedd o weithgarwch dynol wedi cyffwrdd a dylanwadu ar dirweddau’n Parc Cenedlaethol.

Mae'r pobloedd hynafol a grwydrai’r ardal hon ac a adeiladodd aneddiadau wedi gadael llawer o gliwiau i ni i'w bywydau.

Am wybodaeth am y bobl hyn, cliciwch cliciwch yma i lawrlwytho’n llyfryn 24-tudalen fel pdf (27MB).

Mae nifer o safleoedd cynhanesyddol a Rhufeinig diddorol i ymweld â nhw yn ein Parc. Mae carneddau claddu, cylchoedd cerrig, bryngaerau a chestyll i gyd yn rhan o’r drysorfa gyfoethog hon. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.