Dringo creigiau ac abseilio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Os ydych yn mwynhau dringo, pam na edrychwch ar y byd o ongl wahanol a chyrraedd y brig ar glogwyni Bannau Brycheiniog?

Hawk Adventures at Dinas RockMae gan y Parc Cenedlaethol sawl her naturiol i ddringwyr ac abseilwyr, gan gynnwys clogwyni cysgodol, hen chwareli a chribau creigiog sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol. Yn yr ardaloedd cysgodol, gellir dringo drwy gydol y flwyddyn - ar ddiwrnod gaeafol, heulog, gallech fod yn ddigon lwcus i symud dros graig gynnes mewn crys-T. Mae opsiynau eraill dan-do ar gael ar gyfer pob tywydd.

Beth i’w wneud

1. Blasu (i ddechreuwyr)

Ewch i sesiwn blasu gyda hyfforddwr cymwys, profiadol a fydd yn eich cyfarwyddo a rhoi blas ar ddringo ac abseilio.

2. Datblygwyr (i rai sy’n dychwelyd ac yn gwella’u sgiliau)

If you 've tried it, liked it aOs cawsoch brofiad eisoes ac yn awyddus i wneud mwy, yna gall Hyfforddwr Mynydda eich cyfarwyddo tua llwybrau gorau’r ardal neu ddysgu’r sgiliau angenrheidiol i chi ddod yn ddringwr annibynnol. Mae gwefan y nd are keen to do more, then a Mountaineering Instructor can guide you on the best routes the area has to offer, or teach you the skills needed to become an independent climber. Gymdeithas Hyfforddwyr Mynydda yn rhestru hyfforddwyr lleol.

3. Profiadau annibynnol (ar gyfer arbenigwyr a’r brwdfrydig)

Ydych chi’n ddringwr eisoes? Os ydych am ychydig o antur a chreigiau o ansawdd yna daethoch i’r lle cywir! Gwnewch yn siŵr eich bod yn ddiogel. Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog amrywiaeth o lwybrau traddodiadol sy’n cael eu diogelu, llwybrau chwaraeon bolltiog, a chlogfeini ardderchog, y cyfan mewn lleoliadau trawiadol o hardd. Mae Clwb Mynydda De Cymru yn cyhoeddi canllaw lleol Gŵyr a de-ddwyrain Cymru sy’n cynnwys yr ardal. Mae eu gwefan yn rhoi gwybodaeth i ddringwyr profiadol sy’n cynllunio taith.

Ble i fynd

Awyr-agored

Mae’r lleoliadau awyr-agored gorau i’w cael ar hyd yr ardal galchfaen ar ochr ddeheuol y Parc Cenedlaethol.

Dan do

Yng Nghanolfan Aml-weithgaredd Llan-gors, i’r dwyrain o Aberhonddu, mae canolfan ddringo dan do ar greigiau go iawn, waliau dringo artiffisial, clogfeini, ogofa dan do a chaffi. Mae canolfannau dringo dan do eraill gerllaw, gan gynnwys Aber Rocksyn Y Fenni, Summit Centreger Merthyr Tudful, Dynamic Rockyng Nghlydach ger Abertawe a Bouldersger Caerdydd.

BUSNESAU LLEOL 6 o 13