Trefi a Phentrefi

  • St Mary's Church in The Bulwark, Brecon
  • Llandeilo

 

Mae amrywiaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd yn cael ei hadlewyrchu yn ei drefi a'i phentrefi.

Mae’r ardal yn cynnig rhywbeth at ddant pawb, p'un a bod yn well gennych bentrefi bychain ynghudd ymhlith y bryniau tonnog neu drefi marchnad traddodiadol sy'n cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau.