Mannau i ymweld â nhw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  • Get a feel for the past at Crickhowell Castle
  • Discover our magnificent caves
  • Fall for the charm of the Church of St Cynog, Defynnog
  • Explore our atmospheric forests

Mae pobl wedi byw a gweithio ym Mannau Brycheiniog am ymron i 8000 o flynyddoedd. Wrth i bob canrif fynd heibio, gadawodd cymunedau gwahanol eu hôl ar y tir. Gyda’i gilydd mae ein henebion, ein hanheddau, ein heglwysi, cestyll, camlesi, safleoedd diwydiannol a’n hamgueddfeydd yn sôn am amser a fu.

Heddiw, mae’r stori’n parhau. Mae ein bryniau, ein llynnoedd, yr ogofeydd, fforestydd a rhaeadrau’n lleoedd gwych i chwilota, ac mae llawer i’w ddarganfod yn ein trefi a’n pentrefi llawn cymeriad. Mentrwch am dro!