Troednodiadau

Cerddwch ffordd yma. A pham lai? Dyna beth rydyn ni’n ei wneud ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein tirluniau gwyrdd - a ffres iawn - yn enwog am eu llefydd mawr, agored. Mae yma awyr eang hefyd - ac Awyr Dywyll ar gyfer crwydro yn ystod y nos i diriogaeth Star Trek.

Mae’r cerdded wnewch chi yma’n cynnig y teimlad hyfryd hwnnw o ryddid diddiwedd ac o ymollwng yn llwyr, sydd ond i’w brofi yn y rhan yma o’r byd. Mae’r amrywiaeth o safon byd hefyd. Cewch fynd i fyny, fyny fry i’r tir uchel, sydd wedi’i gerfio gan iâ filenia yn ôl, neu archwilio’r ceunentydd coediog, dwfn ble mae’r afonydd yn dal i siapio’r creigiau calchfaen wrth iddyn nhw ffrydio i lawr dros raeadrau trawiadol. 

Mae gennym ni lynnoedd a fforestydd hefyd, a llecynnau hardd a chilfachau cyfrinachol. A llwybrau addas i bawb, o bobl sydd o ddifrif am yr awyr agored i deuluoedd sydd wedi dod allan am dro bach ar bnawn Sul yn y parc.

Ac yn goron ar y cyfan, ni hefyd yw’r Geopark cyntaf yng Nghymru, a Gwarchodfa Awyr Dywyll gyntaf y DU – ehangder mawr, felly, ond yn nes nag ydych chi’n ei feddwl.                     

 
 
Dod o hyd i daith ddwysedig i chi o Gymdeithas Parc Bannau Brycheiniog yma.

 

Mae datblygiad y tudalennau cerdded ar y wefan hon wedi cael eu cyllido’n rhannol gan y Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru 2007-2013, sy’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae wedi cael arian cyfatebol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n cael ei reoli gan yr awdurdod hwn. Mae’r prosiect hwn yn rhan o raglen gydweithredol Cerdded gydag Offa.